Föreläser på föräldramöte

Idag har vi föreläst på ett föräldramöte på en av våra förskolor. Vi blev inbjudna av förskolans förstelärare. Även om det kändes lite läskigt med föräldrar som målgrupp, var vi inte sena att tacka ja till inbjudan.

Upplägget

Förskolan skickade ut en inbjudan via förvaltningens lärplattform. I inbjudan fanns en länk till en Mentimeterfråga där vi ville att föräldrarna innan föräldramötet skulle fundera över frågan ”Vad har du för tankar kring digitala verktyg i förskolan?”. Förhoppningen var att få en förförståelse vad föräldrarna tänkte och tyckte. Det fanns en föreställning om att flera skulle ha tankar kring skärmtid på förskolan.

Incheckning före föräldramötet

Föreläsning

Förskolechefen inledd föräldramötet genom att hälsa alla välkomna och pratade även lite kort förändringarna i förskolans läroplan kring digitalisering. Därefter tog vi över och pratade om digitalisering ur ett globalt och nationellt och lokalt perspektiv.

Workshops

Förskolan hade satt upp en workshop-station per avdelning. Vid varje station fanns personal som kunde berätta om hur man jobbade med det digitala verktyget men föräldrarna fick också passa på att testa själva. Förutom att föräldrarna fick testa så var det även ett lärtillfälle för personalen. Föräldrarna cirkulerade runt mellan de olika stationerna under cirka 1 timme.

  • Språkutveckling med det digitala läromedlet Polyglutt
  • Utforskande med digitalt mikroskåp
  • Källkritik med greenscreen
  • Programmering  med Bee-Bot/Blue-Bot

Utcheckning

Vi samlade alla för att summera kvällen och checka ut föräldrarna med frågorna ”Beskriv föräldramötet med ett ord” och ”Vad tar du med dig från dagens föräldramöte?”.

2 Kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *