Vi har tagit fram en checklista som stöd för att våra verksamheter snabbt ska kunna GDPR-säkra de appar som används.