Gör en serie-berättelse med bilder från Bockarna Bruse

Skapa en ny bok utifrån bilderna i en bok. Fota eller skärmdumpa några bilder och lägg in egna texter och pratbubblor till bilderna. Låt barnen återberätta den riktiga sagan eller låt dem skapa en helt egen saga utifrån bilderna.

Du kan välja att skapa en sida med hela berättelsen på en och samma sida eller skapa en bok med en bild per sida.

Det här har vi använt

  • iPad
  • Boken Bockarna Bruse
  • Appen Book Creator

Så här har vi gjort

  • Valt ut en bok.
  • Funderat över hur många bilder vi ville ha med i serien. Tänk på att det räcker med tre bilder för att få till en berättelse med en början, ett mitt och ett slut.
  • Fotat utvalda boksidor. Om du utgår från en bok i fysisk form ta bilder på utvalda boksidor. Om du istället utgår från en digital bok, ta en skärmdumpar på utvalda boksidor.
  • Bestämt vilken ordning bilderna ska komma i och därmed fått en struktur på berättelsen.
  • Lagt in bilderna i rätt ordning i appen.
  • Diskuterat vad som händer i de olika bilderna och kompletterat bilderna med text och pratbubblor.
  • Voila! Vi har nu skapat vår alldeles egna serie med bilder från en befintlig bok.

Skapa en serie-berättelse på en sida

Hela berättelsen kan få rum på en sida om ni använder serieformatet. I Book Creator kan du välja om det ska vara en stående eller liggande serie.

Skapa en serie-berättelse på flera sidor

Om du tycker att formatet blir för litet att samla alla bilder på en och samma sida kan du göra en sida per bild. Resultatet blir en seriebok som barnen kan bläddra i digitalt på iPaden.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.