Låt barnen berätta om sina teckningar

QR-kod för dokumentation om vad en teckning föreställerHur svårt är det inte att i efterhand komma ihåg vad en teckning föreställer? Om man som vuxen får en förklaring, hur ofta finns tiden att skriva ner den? Och skulle vi skriva ner den, hur stor är chansen att vi hinner få med allt utan tvingas göra en egen tolkning, bedömning vad som är viktigt och sen sammanfattning av vad barnet säger. Med hjälp av QR-koder kan fånga hela barnets beskrivning med barnets egen röst. Spela in barnet när han eller hon själv berättar om sin teckning och sätt fast QR-koden på teckningen. På så sätt kan både barnen och vårdnadshavarna lång tid efteråt lyssna på vad teckningen föreställer.

Varför?

Genom att låta barnen berätta om vad han eller hon har ritat, så får de också en chans att både återberätta och reflektera över vad de har ritat. Med tiden utvecklas de också till att bli bättre berättare – övning ger ju som vi alla vet färdighet.

Många barn tycker det är väldigt roligt att i efterhand lyssna på vad och hur de berättade. Med tiden kommer de själva att reflektera över både motivet och berättandet och på så sätt kan vi medvetandegöra barnet på sin egen utveckling och sitt eget lärande. De kommer inte att vara sena att reflektera över om ritandet har utvecklats sen de ritade teckningen eller om deras språkliga förmåga har utvecklats. Kommentarer som ”men så där ser ju inte en sol ut, nu kan jag rita en riktig sol” eller ”vad konstigt jag pratade, jag sa hät istället för häst”.

2 Kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.