Kategori: Matematikutveckling

I kategorin matematikutveckling kan du få tips på olika appar som kan stödja arbetet med matematikutvecklingen i förskolan och skolan.

SifferMix 1

SifferMix 1 är appen som gjorde att min dotter lärde sig siffror och antal 1-9. Appen innehåller fyra banor där du kan välja svårighet, 1-3, 1-6 eller 1-9.
Läs mer