Poesi i förskolan

Poesi kan för många av oss känna lite främmande och läskigt och något som tillhör de mer finkulturella. Släpp alla de tankarna och ta in att poesi som ett sätt för barnen att få uttrycka sig språkligt.

”Att aktivt arbeta med poesi ses som en väg in i skriftspråket, som en fråga om social rättvisa – genom att det introducerar barn för en konst- och kommunikationsform som annars tenderar att vara förbehållet vissa sociala grupper i samhället […].

(Pramling, 2018 s.1)

”Det poetiska språket är ett språk som kan vara lekfullt och få oss att se världen på nya sätt.”

(Pramling, 2018 s.1)

Kom igång

 • Välj ett tema. Identifiera och prata om ord som hör till temat.
  Sammanställ orden visuellt.
  Lek med orden/ordbilderna på olika sätt
  Sortera orden på olika sätt (utifrån känslor, ljud, erfarenheter)
 • Lyssna på hur orden låter (lyssna efter rim, lyssna på ljudet i början eller slutet)
 • Lägg orden i olika ordning och läs upp dem.
 • Skriv ner barnens ”ordföljder”.
 • Skapa en samlad diktsamling i Book Creator med barnens olika dikter av samma ord.
 • Spela in barnen när de läser sin egen dikt i Book Creator.
 • Låt barnen lyssna på varandras dikter

Dokumentera ord i appen Popplet

Välj ordning på orden

När ni kommit fram till i vilken ordning orden ska komma i lägg in dem i rätt ordning.

Sol Strand Glass
Varmt Blommor Leka
Cykla Fjärilar Gräs
Jordgubbar Saft Bada

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.