Poesi i förskolan

Poesi kan för många av oss kännas lite främmande och läskigt och något som tillhör de mer finkulturella. Släpp alla de tankarna och ta in poesi som ett sätt för barnen att få uttrycka sig språkligt.

”Att aktivt arbeta med poesi ses som en väg in i skriftspråket, som en fråga om social rättvisa – genom att det introducerar barn för en konst- och kommunikationsform som annars tenderar att vara förbehållet vissa sociala grupper i samhället […].

(Pramling, 2018 s.1)

”Det poetiska språket är ett språk som kan vara lekfullt och få oss att se världen på nya sätt.”

(Pramling, 2018 s.1)

Kom igång

 • Välj ett tema. Identifiera och prata om ord som hör till temat.
  Sammanställ orden visuellt.
  Lek med orden/ordbilderna på olika sätt
  Sortera orden på olika sätt (utifrån känslor, ljud, erfarenheter)
 • Lyssna på hur orden låter (lyssna efter rim, lyssna på ljudet i början eller slutet)
 • Lägg orden i olika ordning och läs upp dem.
 • Skriv ner barnens ”ordföljder”.
 • Skapa en samlad diktsamling i Book Creator med barnens olika dikter av samma ord.
 • Spela in barnen när de läser sin egen dikt i Book Creator.
 • Låt barnen lyssna på varandras dikter

Dokumentera barnens ord

Dokumentera barnens ord. Det kan du givetvis göra analogt, på post-IT, på en whiteboard, på datorn eller i en app. Nedan har jag valt att dokumentera orden i appen Popplet som är en väldigt enkel app för att skapa tankekartor.

Välj ordning på orden

Laborera med orden och placera dem i olika ordningar. Se vad som händer när ord byter plats med varandra. Ett tips är att dokumentera varje förslag så att det blir lätt att eventuellt gå tillbaka till ett tidigare förslag.

När ni kommit fram till i vilken ordning orden ska komma i, lägg in dem i rätt ordning och vips så har du en dikt.

Sol Strand Glass
Varmt Blommor Leka
Cykla Fjärilar Gräs
Jordgubbar Saft Bada

Men sluta inte där. Se till att barnen också får läsa in er dikt!

Läs in dikten

Det finns flera olika sätt att läsa in dikten. Hur du väljer att göra det beror mycket på hur du vill göra dikten tillgänglig för barnen och för vårdnadshavarna.

 1. Lägg in dikten i appen Book Creator och låt barnen läsa in dikten genom funktionen spela in ljud. Alla barn som vill kan få en egen sida i boken där de har läst in dikten.
 2. Skapa en QR-kod till en ljudinspelning i appen CloudQR. Låt barnen läsa in dikten i appen. Generera en QR-kod som du kan lägga ut digitalt eller skriva ut och sätta upp på väggen.
 3. Det trevligaste av allt är såklart att kombinera dikten med en QR-kod. På så sätt kan barnen både läsa och lyssna på dikten.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.