Rita en serie för hand och lägg in i appen Book Creator

Att kombinera analogt och digitalt arbete ger åtminstone mig en wow-känsla. I appen Book Creator kan du skapa serier av bilder som barnen har ritat för hand genom att fota dem och sen lägga in dem i Book Creator.

Innan du börjar

 • Återberätta eller utgå från fantasin? Bestäm om ni ska skapa en serie genom att återberätta något eller om ni ska skapa något nytt utifrån fantasin.
 • Hur ska berättelsen vara uppbyggd? Prata om att alla berättelser har en början, ett mitt och ett slut. Det krävs egentligen bara tre bilder i en serie för att det ska bli en berättelse. I början kan det vara smart att hålla sig till tre bilder just för att träna in början, mitt och slut.
 • Ska ni skapa en gemensam serie eller enskilda serier? Beroende på barnens ålder, tålamod och uppgiftens syfte kan det vara lämpligt att fundera på om ni ska skapa en gemensam serie eller om varje barn ska få skapa en egen serie. Vad du väljer beror såklart på vad du vill uppnå. Genom att låta barnen skapa en gemensam serie får de träna sig på kommunikation och att samarbeta och genom att skapa en egen serie så får barnen träna sig på att helt använda sig egen fantasi.

Det här behöver du

 • Papper och pennor för att rita och eventuellt färglägga teckningarna.
 • iPad för att fotografera teckningarna.
 • En app för att skapa serier i (vi har använt Book Creator).

Så här har vi gjort

 • Vi valde att utgå från en bekant berättelse ”Bockarna bruse” och återberätta den i egna bilder.
 • Vi kom överens om antalet bilder som skulle vara med i serien och bestämde oss för sex bilder.
 • Därefter fick Tuva själv bestämma vilka delar ur berättelsen som hon ville återberätta i de sex bilderna.
 • Tuva ritade på sex olika papper sina bilder till berättelsen.
 • Därefter fotograferade vi teckningarna en och en med en iPad.
 • I Book Creator har vi lagt in bilderna i rätt ordning utifrån berättelsen.
 • Slutligen så har Tuva fått komplettera bilderna med pratbubblor och effekter. Här kan du behöva hjälpa barnen att skriva vad de vill få sagt. Här vill jag passa på att slå ett slag för funktionen spela in ljud i Book Creator. Låt barnen spela in sin berättelse istället för att skriva den.

Gör en seriebok

Om du tycker att formatet blir för smått med alla bilder på en och samma sida kan du lägga in en bild per sida. På så sätt skapar du en seriebok som du kan bläddra i.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.