Rutin och policy vid val och köp av appar i förskola och grundskola

Appar är pedagogiskt material som är lika betydelsefullt som annat material i förskola och skola. Därför är det viktigt att appar som används håller en hög kvalité och används på ett medvetet sätt. 

Frågor att reflektera över vid val av appar

Det är inte lätt att solla bland alla appar som finns. När en ny app vill användas kan verksamheten reflekterar över ett antal frågor för att bedöma om appen håller en tillräckligt hög kvalitet för att beställas.  

  • Vilken koppling har appen till läroplanen?  
  • Hur kan appen kompletteras med annat analogt material? 
  • Uppmuntrar appen till ensamarbete eller samarbete? 
  • Gör appen barnen/eleverna till producenter eller konsumenter? 
  • Vilket lärande möjliggörs genom att använda appen?  

Undvik appar med reklam och köp inuti app

En policy kan vara att inte tillåta appar som innehåller reklam eller köp inuti app. Anledningen till att reklam nekas är för att den riskerar att distrahera barnet från appens huvudsakliga innehåll, men också för att det är omöjligt att ha kontroll över eller styra vilken reklam som barnen exponeras för eller var den leder om man klickar på den.  

Anledningen till att appar med köp inuti app inte rekommenderas är för att leverantören i dessa appar ofta gör reklam som skulle kunna vara olämpliga för barnen. Det är också omöjligt att ha kontroll över eller styra var reklamen leder om man klickar på den. 

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.