SAMR-modellen av Ruben Puentedura

SAMR-modellen är ett förhållningssätt att arbeta utifrån när elever får tillgång till digitala resurser. Modellen är ett verktyg för reflektion och guide till hur uppgifter kan utformas. SAMR står för: substitution, augmentation, modification och redefinition.

De olika delarna i SAMR-modellen

Så här har vi jobbat med SAMR-modellen

För att verkligen omsätta modellen till praktik och börja reflektera över vilka uppgifter vi ger eleverna och hur vi använder våra digitala resurser. En digital resurs kan vara ett digitalt verktyg,  ett digitalt läromedel, en app eller en digital tjänst.

Enskild reflektion (5 minuter)

Skriv ner 3-5 exemplifieringar på hur du använder digitala resurser med eleverna i klassrummet.

Gruppdiskussion (20 minuter)

Gå laget runt och presentera en exemplifiering åt gången för resten av gruppen. Diskutera era exemplifieringar och skatta in dem i SAMR-modellen.

Enskild dokumentation (5 minuter)

Välj ut en av dina exemplifieringar. Fundera på hur du skulle kunna göra om din uppgift och vad du skulle kunna göra för att den ska hamna på en högre nivå. Publicera dina tankar i gruppens diskussionsforum.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.