Skapa poesi i appen Widgit Online

Widgit online är en digital tjänst för bildstöd till text. Ett barn som ännu inte knäckt läs- och skrivkoden kan utan problem skapa poesi endast med hjälp av bilder.

Dikt om sommaren

Den här dikten handlar om sommaren. Efter att ha identifierat ord som hör till sommaren placerades orden ut tre och tre. Även ett barn som inte kan se och därmed läsa vad bilden föreställer.

Sol Strand Glass
Varmt Blommor Leka
Cykla Fjäril Gräs
Jordgubbar Saft Bada

Så här kan du gå tillväga för att skapa en dikt

  1. Välj ett ämne. Utgå från pågående tema och arbetsområde eller låt barngruppen välja.
  2. Börja prata om ämnet. Låt barnen associera fritt. Skriv ner orden eller ta fram bilder.
  3. Välj ut ett antal ord/bilder för att börja sätta ihop dikten.
  4. Prata om i vilken ordning man kan placera orden/bilderna.
  5. Prova gärna att sätta samman orden/bilderna på olika sätt. Vad händer när orden/biderna byter ordning?
  6. Låt barnen läsa in dikten.

Skapa en gemensam eller individuell dikt

Beroende på syfte kan du skapa en gemensam dikt i barngruppen eller låta varje barn skapa sin egen dikt.

Om ni identifierar orden vid ett tillfälle och sätter samman dem vid ett annat tillfälle kan du skriva ut bilderna och låta barnen laborera med ordningen på bilderna.

Fota gärna varje förslag och lägg in i Book Creator. På så sätt har du en diktsamling med olika dikter framtagna utifrån samma ord.

Låt barnen läsa in dikten

Att låta barnen läsa in dikten ger en ytterligare dimension till dikten. Att läsa in en dikt kan ske på olika sätt, några sätt är att:

  • Spela in dikten i appen CloudQR och få en QR-kod till den inlästa dikten.
  • Lägg in dikten i Book Creator och låt barnen läsa in dikten som en ljudinspelning.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.