Spela mingelbingo med eleverna i förskoleklass

Att spela mingelbingo i förskoleklass är ett lustfyllt sätt att låta eleverna kommunicera med varandra samtidigt som de lär känna varandra. Här får du tips på hur du kan genomföra ett undervisningstillfälle där eleverna får spela mingelbingo.

Vad är mingelbingo?

Mingelbingo är ett bingo där eleverna går runt och ställer frågor till varandra och försöker hitta en kompis som passar in på sakerna på bingobrickan. Det går att spela mingelbingo på flera olika sätt, välj det sätt som passar dig och dina elever bäst.

Lektionsupplägg

Sätt att genomföra aktiviteten på

 • Spela tills alla elever har fått bingo antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt.
 • Spela tills alla elever har fyllt i alla rutorna på bingobrickan med ett namn.
 • Spela en viss tid.

Förberedelse

 • Skriv ut mingelbrickor till alla elever.
 • Se till att alla elever har varsin penna.

Genomförande

 • Fråga eleverna om de vet var orden mingel och bingo betyder? Prata om ordens betydelse.
 • Berätta vad mingelbingo är och hur ni väljer att genomföra aktiviteten.

Utvärdering

Förslag på hur du kan utvärdera aktiviteten:

 • Tumme upp eller tumme ner.
 • Gå varvet runt och låt eleverna säga något kort om aktiviteten.
 • Fråga eleverna vad som var bra med aktiviteten.

Material att ladda ner

Mål ur läroplanen (förskoleklass)

Syftestexten

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Centralt innehåll

Språk och kommunikation

 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.