Strategi för ytterligare IT-satsning i förskola, förskoleklass och grundskola

Framsida - Förstudie IT-strategiÄntligen är den klar! Det har varit många långa dagar, kvällar och även en och annan natt som gått åt för att få förstudien klar.

Bakgrund

Katrineholms kommun har de senaste åren halkat efter när det gäller tillgången på tidsenliga verktyg i våra förskolor och skolor. Situationen i våra grundskolor är bekymmersam och har så varit under många år. Ett resultatmål i Kommunplanen 2015-2018 är att: “Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar”. För ökad delaktighet krävs god tillgång till digitala verktyg. Beslutet som fattades 2003 om en dator på sju elever i grundskolan gäller än idag. Det har emellertid under åren genomförts enskilda satsningar för barn/elever och personal.

  • Vårterminen 2010 infördes 1-14 på Lindengymnasiet.
  • Höstterminen 2011 infördes 1-1 på övriga gymnasieskolor.
  • Vårterminen 2012 fick alla lärare i årskurs 1-9 en egen bärbar dator.
  • Höstterminen 2013 fick årskurs 9 medel för att öka måluppfyllelsen.
    Dessa lades till viss del på iPads/datorer.
  • Vårterminen 2013 fick alla förskoleavdelningar en iPad.
  • Höstterminen 2014 fick alla förskoleklasser en iPad.

Läs hela IT-förstudien: Katrineholms kommun – IT-förstudie – 150318

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *