Använd Mentimeter för att skapa delaktighet inför, under och efter ett föräldramöte

Mentimeter, Mentimeter, Mentimeter… denna fantastiska tjänst som jag har kommit att älska. Mentimeter lämpar sig perfekt inför, under och efter ett föräldramöte. 

Användningsområden

Det finn flera olika sätt som ni kan använda Mentimeter på. I den här artikeln presenterar jag några förslag på hur du kan använda Mentimeter inför, under och efter ett föräldramöte. Du kan säkert komma på ännu fler sätt att använda Mentimeter på!

Samla in frågor inför ett föräldramöte

Mentimeter är perfekt att använda för att samla in frågor inför ett föräldramöte. Genom att samla in föräldrarnas frågor redan innan föräldramötet kan ni förbereda svaren och presentera antingen på föräldramötet eller i minnesanteckningarna från mötet. På så sätt kan ni använda tiden till annat som känns mer meningsfullt för både er och föräldrarna.

Använd tjänsten Mentimeter för att samla in frågor inför ett föräldramöte

Samla in input från vårdnadshavarna under mötet

Ett föräldramöte är ett perfekt tillfälle att få input från vårdnadshavarna i olika frågor. När ni har identifierat en fråga som ni gärna vill ha input i eller en fråga som ni vet engagerar vårdnadshavarna kan ni låta dem diskutera frågan i mindre grupper och sen dokumentera sina svar i Mentimeter. På så sätt så är dokumentationen redan klar och ni sparar tid på att sammanställa vårdnadshavarnas handskrivna lappar.

Få feedback på vad vårdnadshavarna tycker är viktigast

Det är inte alltid lätt att göra vårdnadshavare nöjda. Det vet jag inte minst själv som har varit en vårdnadshavare med många tankar och synpunkter på förskolans verksamhet. Ett sätt att få en bild över vad vårdnadshavarna tycker är viktigt är att helt enkelt låta vårdnadshavarna rangordna olika saker.

Utvärdera föräldramötet

Mentimeter är perfekt för att utvärdera föräldramötet. Du kan med fördel låta vårdnadshavarna svara på flera frågor.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.