Greenscreen: kliv in i sagobokens värld

Greenscreen är en fantastisk teknik som gör det möjligt att få kliva in i världar som annars hade varit omöjliga att besöka. Vilken är din favoritsaga som du gärna hade velat kliva in i?

Två sätt att använda Greenscreen på

Återberätta. Låt barnen återberätta en saga som ni redan har läst eller arbetat med. På så sätt får du en uppfattning om vad barnet har fångat upp av berättelsen.

Använd fantasin. Låt barnen använda sin fantasi och sätta sina egna ord till bilderna och därmed skapa en helt ny och egen saga. 

Så här gör du

  1. Fota en boksida eller gör en skärmdump om du har boken digitalt via tjänster som exempelvis Polyglutt, Bibblix eller Ugglo.
  2. Låt barnet/eleven berätta en saga framför ett grönt tyg. Antingen till en bild i taget eller helt fritt.
  3. Öppna appen Greenscreen by Do Ink. och montera ihop bilderna på boksidorna med barnets sagoberättelse.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.