Lathund – Book Creator

ikon_book_creatorBook Creator är en enkel app för den som snabbt vill sätta ihop en interaktiv bok med text, ljud, bild och video. Du kan skapa böcker för enskilda utflykter händelser men också böcker för  en längre tid. Trots att appen är på engelska tänker man inte på det eftersom man arbetar med symboler.

Skapa en ny bok

 1. Starta appen Book Creator genom att klicka på appen.
 2. För att skapa en ny bok kan du göra på två sätt:
  1. Tryck på knappen New Book längst upp till vänster.
  2. Tryck på symbolen längst ner i menym i form av ett plustecken +. Du får då upp några olika val, tryck på alternativet New Book för att skapa en ny bok.
 3. Oavsett på vilket sätt du väljer att skapa boken får du upp en vy med tre olika bokformat – Portrait (porträtt), Square (kvadratisk) och Landscape (landskap). Tryck på det format som du önskar på din bok. Det är inte möjligt att i efterhand ändra format på din bok i efterand.
 4. Den första sidan som du får upp heter Cover och är framsidan på boken. Du kan göra vissa inställningar i menyn till höger på sidan.
  1. Plustecknet: här kan du hämta in bilder, lägga till text och lägga till ljud.

Ändra bakgrundsfärg på en sida

 1. Tryck på i:et på den sida som du vill ändra bakgrundsfärg på.
 2. Tryck i rutan efter Page Color för att få upp ett antal förvalda färger.Tryck på den färg som du vill välja. Färgen markeras då med en liten blå cirkel med en vit bock i. Vill du återgå till din sida trycker du utanför rutan för att stänga ner fönstret.
 3. Önskar du fler färger att välja på kan du trycka på Custom. Du får då möjlighet att välja färg mer precist genom att ta tag i markeringen och dra den till den färg du önskar.. När du har hittat din färg trycker du på Apply. Vill du inte välja någon färg utan återgå till standardfärgerna trycker du på Color.

Lägg till bilder

 1. Tryck på plustecknet.
 2. Tryck på Photos (sv. bilder).
 3. Tryck på Camera Roll som gör att du kommer åt bilderna som du tagit med iPaden.
 4. Tryck på den bild som du vill lägga till i boken. Du kan dra dig upp och ner i listan över dina bilder beroende på hur många bilder du har tagit. När du trycker på en bild så stängs bilderna. Vill du lägga till ytterligare bilder får du göra om från steg 1.

Ändra storlek på bilder

 1. Tryck på den bild som du vill ändra storlek på. Den markeras då med en blå ram med små bollar ute i kanterna.
 2. För att ändra storlek trycker du på en av cirklarna i ett av hörnen och antingen drar fingret inåt eller utåt.

Flytta bilder

 1. Vill du flytta en bild, tryck på den för att markera bilden.
 2. Tryck mitt i bilden för att ta tag i bilden och dra den dit på sidan som du vill ha bilden.
 3. Tryck utanför bilden någonstans på sidan för att markeringen ska släppa.

Lägg till text på en sida

 1. Tryck på plustecknet.
 2. Välj Add text (sv. lägg till text).
 3. Ett nytt fönster öppnas och skärmtangentbordet dyker upp. Skriv din text och tryck på den blå knappen Done (sv. klar) till höger.
 4. Vill du inte lägga in någon text trycker du istället på den grå knappen Cancel (sv. avsluta).

Redigera en text

 1. Tryck på texten för att redigera den. Du kommer då tillbaka till samma ruta där du skrev in din text och kan välja att lägga till eller ta bort text.
 2. När du är klar, klicka på Done.

Ändra storlek på texten

 1. Markera texten genom att trycka på den så att det dyker upp en blå ruta runt texten.
 2. Tryck på det lilla i:ett uppe till höger.
 3. Dra i reglaget för att öka eller minska texten eller tryck på det stora a:et om du vill öka storleken på texten eller det lilla a:et om du vill minska texten.

Spela in ljud

 1. Klicka på plustecket.
 2. Väl alternativet Add sound (sv. Lägg till ljud).
 3. Tryck på den röda knappen för att påbörja inspelningen.
 4. Tryck på stoppknappen för att avsluta inspelningen. Du får då upp en ruta om att inspelningen är avslutad. Om du vill använda ljudinspelningen i din bok klickar du på Yes. Om du inte vill använda inspelningen klickar du på No.

Radera en sida

 1. Tryck på knappen Edit för att kunna redigera boken sidor. De hamnar då i ett darrningsläge.
 2. Tryck på den sida som du vill radera och välj Delete (Sv.radera).
 3. När du är klar trycker du på den blåa knappen Done uppe till höger.

Flytta sidor i boken

 1. Tryck på knappen Edit för att kunna redigera bokens sidor. Sidorna hamnar då i ett darrningsläge.
 2. Håll fingret på den sida som du vill flytta och dra den dit du vill. Du måste dra sidan rakt över de andra sidorna för att det ska fungera.
 3. När du är klar trycker du på knappen Done uppe till höger.

Skicka boken till iBooks

 1. Klicka på symbolen skärm med pil.
 2. Välj iBooks. En kopia av boken skickas då till biblioteket i appen iBooks. Du kan när som helst fortsätta jobba på din book i Book Creator för att sen skicka en ny version till iBooks.

Tips

 • Omslagsbild. Det är trevligt med en bild på omslaget. Lättare för barnen att känna igen och veta vilken bok de vill titta i.
 • Pedagogen. När du är klar med boken, text, foto och film, komplettera gärna med en inspelning där du berättar och reflekterar.
 • Barnen. Låt barnen berätta själva till bilderna, spela in ljud och lägg på varje bild.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *