AppKnapp slutrapport 2014

Så var den äntligen här, slutrapport. Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik, ledde forskningsprojektet som gick under namnet ”Appknapp” och pågick under ett år i samarbete med sexton förskolor i Botkyrka kommun. Forskarna dokumenterade barns möte med surfplattorna och ville veta hur plattorna påverkade pedagogernas it-kompetens, barnens lärande och lek, det sociala samspelet i gruppen samt kontakten med hemmen.

Läs rapporten

SV_rapport_appknapp_slutversion

EN_APPKNAPP_RAPPORT_slutversion

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.