Vilket djur är jag? Skapa eget läromedel i appen Book Creator

Med appen Book Creator kan du själv skapa egna läromedel som passar dig och din barngrupp utifrån det tema eller område som ni arbetar med.

Ambitionen när jag skapade den här boken var att skapa gåtor om djuren för att få barnen att fundera, reflektera och diskutera med varandra vilket djur gåtan kunde handla om.

Ställ in att en boksida ska visas åt gången

I Book Creator är det möjligt att göra en inställning om du vill att en eller två sidor ska visas när du bläddrar i boken. I det här fallet ville jag att en sida skulle visas eftersom det då blir möjligt att låta gåtan ligga kvar tills alla har fått en chans att fundera och komma fram till ett svar.

Genom att projicera upp boken på projektorn ges alla barn möjlighet att se boken bra.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.