Vilket djur är jag? Skapa eget läromedel i appen Book Creator

Med appen Book Creator kan du själv skapa egna läromedel som passar dig och din barngrupp utifrån det tema eller område som ni arbetar med.

Ambitionen när jag skapade den här boken var att skapa gåtor om djuren för att få barnen att fundera, reflektera och diskutera med varandra vilket djur gåtan kunde handla om.

I Book Creator är det möjligt att ställa layout på boken, om man vill att en eller två sidor ska visas. I det här fallet valde jag att en sida eftersom det då är möjligt att låta gåtan ligga kvar tills alla har fått en chans att fundera och komma fram till ett svar.

Genom att projicera upp boken på projektorn ges alla barn möjlighet att se boken bra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *